De uitvoerend directeur van A. nieuw gevormde alliantie van de zakelijke belangen die zijn toegewijd aan het beïnvloeden van de marihuanaregelgeving, is van mening dat volledige federale legalisatie nog jaren weg is en dat het een “grote opdracht” zal zijn voor het huidige congres om een ​​uitgebreide legalisatiewet aan te nemen.

“We zullen binnen de komende vier tot vijf jaar een of andere vorm van nationale legalisatie hebben, hetzij per staat, hetzij door federale legalisatie,” zei Andrew Freedman, de uitvoerend directeur van de Coalition for Cannabis Policy, Education and Regulation, woensdag.

“Maar ik denk dat het een hele opgave is” voor het huidige congres.

Freedman zei dat hij het gevoel heeft dat er verbroken verbindingen blijven tussen de verschillende organisaties die op Capitol Hill pleiten voor legalisatie van marihuana en dat er meer unanimiteit onder de belanghebbenden nodig is.

“Allereerst zou er eenheid en consensus moeten zijn binnen alle groepen die pro-legalisatie zijn,” zei Freedman.

“Er moet een vrij uniforme visie zijn voor hoe (legalisatie) er zelfs uit zou zien. … Er begint die eengemaakte visie te worden, maar het zal nog veel meer werk vergen. “

Freedman zei ook dat feedback van de industrie op de vorming van de Coalition for Cannabis Policy, Education and Regulation “opwinding vermengd met schroom” was.

De nieuwe groep omvat verschillende bedrijven uit de alcohol- en tabaksindustrie, die veel kleinere marihuanabedrijven met argwaan bekijken.

Freedman zei dat het werk van zijn coalitie “complementair” is aan dat van andere voorstanders van legalisatie, en niet “strijdbaar”.

– John SchroyerSource link

0 comment
0

Related Posts

Leave a Comment